Παροχές

Τα Angie’s Studios βρίσκονται στον παραδοσιακό οικισμό της Παροικίας της Πάρου. Η ιδανική τους θέση προσφέρει στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της χώρας.

Διαβάστε για τις παροχές μας